Home Blog

Blog

Sneller en goedkoper bouwen met 3D printing

  • August 11, 2016
  • Véronique

3D printing in de bouwsector: vriend of vijand?

Chinezen bouwen met 3D printers

Bouwen met 3D printers: tijds- en kostenbesparend

Bouwen met 3D printers? Begin vorig jaar speelde het Chinese bouwbedrijf, WinSun, het klaar om dankzij 3D printing in niet minder dan 24 uur een flatgebouw op te trekken aan de Chinese oostkust Suzhou. Het gebouw telde vijf verdiepingen.

Daarmee was het bedrijf uit Shanghai niet aan haar proefstuk toe. In 2014 had het al 10 huizen geprint met 3D-printers.

 

Bouwafval als grondstof

De ‘inkt’ voor de bouw haalde WinSun deels uit de afbraak van het oude flatgebouw. De fijngemalen brokstukken, vermengd met sneldrogende cement en een speciale verharder, diende als materiaal voor de constructie.

WinSun printte de grote onderdelen niet op de werf, maar in zijn hoofdkwartier in Shanghai en versterkte ze achteraf ter plaatse met stalen constructies. De muren werden hol geprint en achteraf opgevuld met isolatie of kabels.

 

Sneller en goedkoper bouwen … en toch heel wat scepsis

Niet alleen de bouwsnelheid was verrassend, ook de kostprijs van het gebouw was een oogopener. Het gebouw kostte amper 140.000 euro. Dankzij 3D printing gaat het ‘bouwen’ sneller waardoor de arbeidskost met 50 à 80% daalt. Ook de daling van het bouwafval – met zo’n 30 à 60% – draagt bij tot de kostenbesparing.

De prestatie van de Chinezen lokte vorig jaar heel wat reacties uit, vanuit verschillende hoeken. Marc Lambaerts van het onderzoekscentrum FabLab van de KULeuven wees erop dat de Chinezen vals speelden omdat ze het gebouw niet ter plaatse printen, maar prefab onderdelen vanuit hun hoofdkwartier naar de bouwwerf vervoerden om ze daar in elkaar te plaatsen. Lambaerts had bovendien twijfels bij de stabiliteit van de constructie, zeker ingeval van een kleine aardbeving.

 

Klassieke bouwbedrijven in de verdrukking?

De huizen en het flatgebouw van WinSun zijn maar enkele van voorbeelden van hoe 3D printing de bouwsector transformeert. 3D printing wordt intussen gevreesd als een niet te duchten concurrent voor de klassieke bouwmethoden en –bedrijven, en de maakindustrie in het algemeen. McKinsey schat de economische impact van 3D printing op niet minder dan 492 miljard euro tegen 2025.

 

3D printing biedt zoveel voordelen

De voordelen van 3D printing voor de bouwsector zijn zonder twijfel legio.

  • Bouwen duurt minder lang en er komt minder man- of vrouwkracht aan te pas. Dat drukt de kosten.
  • Doordat er minder bouwafval wordt gegenereerd en afval gerecupereerd kan worden als grondstof is bouwen meteen een pak milieuvriendelijker.
  • De mogelijkheid om instant te printen maakt kleinere voorraden mogelijk wat opnieuw helpt om de kostprijs te drukken.
  • 3D printers verminderen het risico op arbeidsongevallen op de werf, niet omdat er minder medewerkers aanwezig zijn, maar omdat ze zelf niet langer complexe(re) deelconstructies moeten bouwen.
  • Dankzij 3D printing zijn meer complexe en creatieve vormen mogelijk of kunnen delen van een ontwerp op maat van de bouwheer worden aangepast. Het design en zelfs de materiaalkeuze kan last minute bijgestuurd worden, wat bij traditioneel bouwen veel moeilijker is en de kostprijs aanzienlijk verhoogt.
  • Onderdelen die stuk gaan tijdens het bouwproces kunnen ter plekke opnieuw worden geprint. Het vermijdt wachttijden en de gekende vertragingen doordat er niet opnieuw stukken besteld en opnieuw aangeleverd moeten worden.

 

3D printing kan niet alles

3D printing heeft daarnaast nog altijd heel wat beperkingen die traditionele bouwmethoden wel bieden.

  • Zo is 3D printing nog steeds beperkt in het (gelijktijdig) gebruik van verschillende materialen waardoor er nood is aan niet één maar meerdere printers. Dat komt de kostprijs niet meteen ten goede.
  • Ter plaatse printen vereist dat de printer of printers naar de werf worden verplaatst, opgesteld en veilig worden ‘opgeborgen’ tijdens de bouw.

 


3D printing is niet meer weg te denken uit de bouwwereld. Het houdt heel wat mogelijkheden en voordelen in die het bouwproces leaner & meaner maken: bouwtijden worden korter, het risico op vertraging tijdens de bouw verkleint, voorraden kunnen kleiner, bouwen wordt minder arbeidsintensief, het leidt tot minder bouwafval.

3D printing maakt bouwen goedkoper en laat toch meer creativiteit, maatwerk en last minute aanpassingen toe, zonder aanzienlijke meerprijzen. Die mogelijkheden, samen met de beperkingen, maken van 3D printing een partner van traditionele bouwbedrijven, eerder dan een bedreiging. Samen kunnen ze mooie dingen realiseren waar de klant bouwheer alleen maar beter van wordt.

 

3D printing toepassen in jouw bouwproject?

Wat CR3DO en Stadsbader met elkaar gemeen hebben

Lees meer

Onze eerste smartmaquette is er

Lees meer

De 3D-print Markt

Lees meer

“We hebben altijd de perceptie tegen”

Lees meer