Home Blog

Blog

Minder weerstand bij multi-stakeholder projectontwikkeling dankzij 3D-oplossingen

  • September 28, 2016
  • Véronique

Meer complexe buurt- of stadsontwikkelingsprojecten en gemengde vastgoedprojecten waarbij zowel bedrijfs-, residentieel als commercieel vastgoed worden gecombineerd, of grotere ontwikkelingsprojecten in het kader van Publiek-Private-Samenwerkingen (PPS) hebben absoluut baat bij verschillende soorten 3D-oplossingen, en dit doorheen de ganse en doorsnee langere doorlooptijd van zo’n project.

Een project waar heel wat overleg met allerhande stakeholders kwam bij kijken was de herontwikkeling en herbestemming van de historische site in Brussel, Tour & Taxis.

Tour & Taxis site Brussel

Complexe stakeholdermap

Bij dergelijke ontwikkelingsprojecten zijn vaak heel wat verschillende soorten stakeholders betrokken. Gemeenten, regionale overheden of de federale overheid die allerhande vergunningen moeten toekennen, buurtbewoners (huurders en eigenaars) – al dan niet vertegenwoordigd door buurtcomités – die tijdelijk of permanent een impact zullen ondervinden van het project, toekomstige bezoekers of bewoners wiens input noodzakelijk is voor de ‘gebruiksvriendelijkheid’ van en de mobiliteit op en rond de toekomstige site, allerhande gemeentelijke of provinciale instanties bevoegd voor of betrokken bij verschillende aspecten van zo’n project, enz.

Weerstand opvangen

Anders dan in het verleden, zijn zo’n projecten participatief van aard d.w.z. dat alle betrokken partijen vooraf en tussentijds geïnformeerd en geconsulteerd worden. Onnodig te zeggen dat dit de voorbereiding en doorlooptijd van het project aanzienlijk kan verlengen omdat weerstand vanuit verschillende hoeken en om verschillende al dan niet terechte redenen niet ondenkbaar is.

Denk maar aan Uplace (zie foto bovenaan) waar 12 jaar na het idee en eerste concept nog geen eerste steen werd gelegd wegens het toekennen en nadien opnieuw intrekken van milieu- en bouwvergunningen.

3D-modeling en 3D-printing als communicatietool …

Het toelichten van zo’n ontwikkelingsprojecten en vooral de impact ervan op de nabije omgeving in al zijn aspecten is niet eenvoudig. Elke stakeholder zit met een eigen open of verborgen agenda rond de tafel en moet overtuigd worden dat de baten van het project opwegen tegen eventuele gevraagde, al dan niet vergoede, toegevingen. Het visueel en zo realistisch mogelijk voorstellen van de ontwerpplannen op een voor iedereen bevattelijke manier kan alleen maar bijdragen tot meer begrip en betrokkenheid, en dus minder weerstand, van al wie rond de tafel zit.

… in alle fasen van het ontwikkelingsproject

Die virtuele voorstelling in de vorm van 3D-schaalmodellen – al niet geprint in 3D – en 3D-animaties kan het project sneller vooruit helpen.

Al tijdens de eerste informatieronde waarbij het initieel ontwerp aan de verschillende stakeholders wordt voorgesteld om het ‘water te testen’ en ‘ruwe’ reacties en feedback te verzamelen zijn 3D-modellen onontbeerlijk. Maar het kan in die eerste fase al verder gaan dan dat.

3D-animatie geeft bijvoorbeeld meer dan alleen een duidelijk inzicht in het opzet en de mogelijkheden van het ontwerp. Het speelt in op de emoties van de betrokken partijen omdat het toelaat om te voelen hoe het is om in de vernieuwde omgeving te vertoeven en bewegen. Zo kan al heel wat weerstand die een plan op papier of zelfs een 3D-render oproepen vermeden of verminderd worden.

Flexibele 3D-geprinte maquettes die naarmate het project vordert een hogere graad van afwerking krijgen, laten toe om elementen weg te halen, te veranderen of toe te voegen.

Zo’n maquette maakte Cr3do in opdracht van het ‘UAU’ Collectiv voor de Stad Hasselt.

Maquette Centrum Hasselt voor UAU Collective met “blanco” inplantingszone (groen) die wijzigt naar gelang de vorderingen van het project.

Tenslotte wordt tijdens en na de realisatie van zo’n project uitgepakt met het resultaat in de eigen marketing en communicatiekanalen, tijdens pitches voor nieuwe projecten, tijdens vakbeurzen enz. Ook hier helpen 3D-oplossingen om nieuwe klanten en partners om in te tekenen voor een volgend project.

3D-mogelijkheden troef

Als partner voor 3D-oplossingen kan Cr3do architecten, projectontwikkelaars en bouwpromotoren helpen om de 3D-oplossing met de meeste impact in te zetten in elke fase van een ontwikkelingsproject. Cr3do werkt daarbij met klantencontracten die lucratiever worden naarmate bestellingen meer recurrent worden. Benieuwd hoe we te werk gaan en wat we te bieden hebben? Neem contact op.

 

Wat CR3DO en Stadsbader met elkaar gemeen hebben

Lees meer

Onze eerste smartmaquette is er

Lees meer

De 3D-print Markt

Lees meer

“We hebben altijd de perceptie tegen”

Lees meer